Utolsó frissítés: 2009-12-10

Önéletrajz


I. Személyi adatok

Születési dátum/hely: 1976, Szatmárnémeti (Satu Mare), Szatmár megye, Románia
Lakhely: Kolozsvár (Cluj-Napoca), Románia
Munkahely: adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar, Taxonómiai és Ökológiai Tanszék, Kolozsvár
Munkahelyi cím: 400015 Kolozsvár, str. Republicii, nr. 42.
Elektronikus postaláda: ruprecht@grbot.ubbcluj.ro

II. Tanulmányok

 • 1990-1994: középiskola, Kölcsey Ferenc Elméleti Líceum, matematika-fizika szak, Szatmárnémeti (Satu Mare), Románia
 • 1994-1998: egyetemi tanulmányok, Babeş-Bolyai Tudományegyetem ökológia és környezetvédelem szak magyar tagozat, Kolozsvár
 • 1999-2002: nappali tagozatos doktori képzés, Eötvös Loránd Tudományegyetem Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Elméleti Biológia és Ökológia Doktori Program, Budapest, Magyarország. A PhD-cím megszerzésére 2007 januárjában került sor Summa cum laude minősítéssel. A dolgozat címe: Félszáraz gyepek spontán regenerálódása az Erdélyi Mezőség felhagyott szántóin. A dolgozat vezetője: Dr. Bartha Sándor tudományos főmunkatárs (MTA ÖBKI).


III. Szakmai előrehaladás

 • 2001-2007: tanársegéd, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Biológia-Geológia Kar, Növénytani Tanszék, majd Taxonómiai és Ökológiai Tanszék (Kolozsvár);
 • 2007- ...: egyetemi adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Biológia-Geológia Kar, Taxonómiai és Ökológiai Tanszék (Kolozsvár).


IV. Kutatási terület: növényökológia, közösségi ökológia, vegetációdinamika, természetvédelem, szárazgyepek.

V. Kutatási tevékenység (részvétel kutatási programokban)

 • 2002-2005: „Az Erdélyi Mezőség növényzetének vizsgálata” kutatási program vezetője. Támogató: Arany János Közalapítvány (Budapest);
 • 2006-2007: A „Vegetációdinamikai vizsgálatok az Erdélyi Mezőség szárazgyepjein” kutatási program vezetője. Támogató: Magyar Tudományos Akadémia, Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram (Budapest);
 • 2007-2009: „Az alom hatása az Erdélyi Mezőség szárazgyepjeiben előforduló növényfajok csírázására” kutatási program vezetője. Támogató: Magyar Tudományos Akadémia, Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram (Budapest).


VI. Oktatási tevékenység. A BBTE (Kolozsvár) Biológia és Geológia Kar Taxonómiai és Ökológiai Tanszéke keretében jelenleg oktatott tantárgyak:

 • Növényrendszertan előadás és gyakorlat (alapképzés, kötelező, 2. félév)
 • Növénytársulástan és Románia vegetációja előadás és gyakorlat (alapképzés, kötelező, 5. félév)
 • Növénygyűjtés és -preparálás gyakorlat (alapképzés, fakultatív, 3. félév)


VII. Szakmai elismerések (jelentős ösztöndíjak, tudományos kitüntetések)

 • 2004: Domus Hungarica Alapítvány kutatási ösztöndíj, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete;
 • 2005: Domus Hungarica Alapítvány kutatási ösztöndíj, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete;
 • 2006: Domus Hungarica Alapítvány kutatási ösztöndíj, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete;
 • 2006: a Magyar Tudományos Akadémia szakmai elbírálása alapján odaítélt „Zólyomi Bálint” díj a kutatás terén elért kimagasló eredményekért;
 • 2007 október-november: DAAD kutatási ösztöndíj, Giessen, Németország, Tájökológiai és Tájépítészeti Kar (IFZ).


VIII. Tagság szakmai egyesületekben, tudományos folyóiratok szerkesztőségében

Egyesületek:

 • Apáthy István Egyesület (Kolozsvár)
 • Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár)
 • Kosbor Természetvédelmi Egyesület (Debrecen)

Folyóiratok:

 • 2007- … a Journal of Vegetation Science, Preslia, Environmental Management, Folia Geobotanica, Restoration Ecology és az Acta Scientiarium Transylvanica tudományos folyóiratok szakreferense.


IX. Nyelvismeret

 • magyar – anyanyelv
 • román – felsőfok
 • angol – középfok